قیمت BlackBerry Style 9670

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Style 9670 سیستم عامل: BlackBerry OS 6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1150mAh عر..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Volt

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Volt سیستم عامل: BlackBerry OS 6.1 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.7 اینچی حافظه رم گوشی: 768MB RAM باتری:   ع..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Torch 9810

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Torch 9810 سیستم عامل: BlackBerry OS 7.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی: 768MB RAM باتری: 1270mAh ..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Curve 9370

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve 9370 سیستم عامل: BlackBerry OS 7.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 2.44 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1000mAh ..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Curve 9380

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve 9380 سیستم عامل: BlackBerry OS 7.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری:   ع..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Curve 9360

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve 9360 سیستم عامل: BlackBerry OS 7.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 2.44 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1000mAh ..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Curve 9350

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve 9350 سیستم عامل: BlackBerry OS 7.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 2.44 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1000mAh ..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Storm3

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Storm3 سیستم عامل: BlackBerry OS 6.1 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.7 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1230mAh ..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Torch 9850

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Torch 9850 سیستم عامل: BlackBerry OS 7 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.7 اینچی حافظه رم گوشی: 768MB RAM باتری: 1230mAh ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BlackBerry Torch 9800

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Torch 9800 سیستم عامل: BlackBerry OS 6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1300mAh ..

ادامه مطلب