مشخصات گوشی BlackBerry 8707v

مشخصات کامل گوشی BlackBerry 8707v سیستم عامل: BlackBerry OS دوربین : NO صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی: 16MB RAM باتری: 1500mAh عرضه در بازا..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BlackBerry 8820

مشخصات کامل گوشی BlackBerry 8820 سیستم عامل: BlackBerry OS دوربین : NO صفحه نمایش: 2.5 اینچی حافظه رم گوشی: 16MB RAM باتری: 1400mAh عرضه در بازا..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BlackBerry 7730

مشخصات کامل گوشی BlackBerry 7730 سیستم عامل: BlackBerry OS دوربین : NO صفحه نمایش: 3 اینچی حافظه رم گوشی: 2MB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BlackBerry 7290

مشخصات کامل گوشی BlackBerry 7290 سیستم عامل: BlackBerry OS دوربین : NO صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی: 4MB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

گوشی BlackBerry Classic Non Camera

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Classic Non Camera سیستم عامل: BlackBerry OS 10.3.1 دوربین : NO صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM با..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BlackBerry 7130g

مشخصات کامل گوشی BlackBerry 7130g سیستم عامل: BlackBerry OS دوربین : NO صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی: 16MB RAM باتری: 1100mAh عرضه در بازا..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BlackBerry 7130v

مشخصات کامل گوشی BlackBerry 7130v سیستم عامل: BlackBerry OS دوربین : NO صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی: 16MB RAM باتری: 1100mAh عرضه در بازا..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BlackBerry 7100t

مشخصات کامل گوشی BlackBerry 7100t سیستم عامل: BlackBerry OS دوربین : NO صفحه نمایش: 2.36 اینچی حافظه رم گوشی: 4MB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BlackBerry 8830 World Edition

مشخصات کامل گوشی BlackBerry 8830 World Edition سیستم عامل: BlackBerry OS دوربین : NO صفحه نمایش: 2.5 اینچی حافظه رم گوشی: 16MB RAM باتری: 1400mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BlackBerry 6720

مشخصات کامل گوشی BlackBerry 6720 سیستم عامل: BlackBerry OS دوربین : NO صفحه نمایش: 3 اینچی حافظه رم گوشی: 1MB RAM باتری:   عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب