قیمت BlackBerry Curve 9370

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve 9370 سیستم عامل: BlackBerry OS 7.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 2.44 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1000mAh ..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Curve 9380

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve 9380 سیستم عامل: BlackBerry OS 7.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری:   ع..

ادامه مطلب

گوشی BlackBerry Classic Non Camera

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Classic Non Camera سیستم عامل: BlackBerry OS 10.3.1 دوربین : NO صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM با..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Curve 9360

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve 9360 سیستم عامل: BlackBerry OS 7.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 2.44 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1000mAh ..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Curve 3G 9300

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve 3G 9300 سیستم عامل: BlackBerry OS v5.0, up to v6.0 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.46 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM ..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Curve 8330

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve 8330 سیستم عامل: BlackBerry OS دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.5 اینچی حافظه رم گوشی: 32MB RAM باتری: 1150mAh ..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Curve 9350

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve 9350 سیستم عامل: BlackBerry OS 7.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 2.44 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1000mAh ..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Curve 9320

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve 9320 سیستم عامل: BlackBerry OS 7.1 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.44 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1450mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات BlackBerry Classic

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Classic سیستم عامل: BlackBerry OS 10.3.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2515mAh ع..

ادامه مطلب

قیمت BlackBerry Curve Touch

مشخصات کامل گوشی BlackBerry Curve Touch سیستم عامل: BlackBerry OS 6.1 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.25 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری:   ع..

ادامه مطلب